Przejdź do treści

JS / Date.prototype

setUTCMilliseconds

Jak zmienić milisekundę w podanej dacie, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.setUTCMilliseconds(ms)
Parametry:
Number ms - milisekunda z zakresu 0...999
Wartość:
Number - liczba milisekund od północy 1 stycznia 1970 w strefie czasowej południka zerowego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Ustawia liczbową milisekundę w obiekcie daty i czasu, określoną w strefie czasowej południka zerowego (UTC). Możliwe jest również podanie wartości spoza przewidzianego zakresu - w tym ujemnej. Wtedy funkcja sama przeliczy prawidłową datę.

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Aby pobrać aktualną wartość, użyj funkcji Date.prototype.getUTCMilliseconds.

Przykład:

var x = new Date("1410-07-15T13:30:59.000+02:00");
x.setUTCMilliseconds(500);                            // -17655020940500
x;                                                    // new Date("1410-07-15T13:30:59.500+02:00")
x.setUTCMilliseconds(1250);                           // -17655020939750
x;                                                    // new Date("1410-07-15T13:31:00.250+02:00")
x.setUTCMilliseconds(-500);                           // -17655020940500
x;                                                    // new Date("1410-07-15T13:30:59.500+02:00")
 
Date.prototype.setUTCMilliseconds.call(null, 0);      // TypeError
Date.prototype.setUTCMilliseconds.call(undefined, 0); // TypeError
Date.prototype.setUTCMilliseconds.call(0, 0);         // TypeError
Date.prototype.setUTCMilliseconds.call("", 0);        // TypeError
Date.prototype.setUTCMilliseconds.call("2000", 0);    // TypeError
Date.prototype.setUTCMilliseconds.call({}, 0);        // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook