Przejdź do treści

JS / Date.prototype

toUTCString

Jak zamienić datę i czas na tekst zapisany w formacie UTC (GMT)?

Date.prototype.toString()
Wartość:
String - data i czas
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Działa analogicznie jak Date.prototype.toString, ale zwraca datę i czas zawsze w strefie czasowej południka zerowego (UTC).

Przykład:

new Date(1410, 6, 15, 13, 30, 59).toUTCString(); // np.: "Sun, 15 Jul 1410 11:30:59 GMT"
 
Date.prototype.toUTCString.call(null);           // TypeError
Date.prototype.toUTCString.call(undefined);      // TypeError
Date.prototype.toUTCString.call(0);              // TypeError
Date.prototype.toUTCString.call("");             // TypeError
Date.prototype.toUTCString.call("2000");         // TypeError
Date.prototype.toUTCString.call({});             // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook