Przejdź do treści

JS / Date.prototype

getUTCMilliseconds

Jak pobrać milisekundę z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.getUTCMilliseconds()
Wartość:
Number - milisekunda (0...999) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbową milisekundę z obiektu daty i czasu, przeliczoną do strefy czasowej południka zerowego (UTC).

1 sekunda zawiera 1000 milisekund.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30:59.500+02:00").getUTCMilliseconds(); // 500
 
new Date(NaN).getUTCMilliseconds();                             // NaN
 
Date.prototype.getUTCMilliseconds.call(null);                   // TypeError
Date.prototype.getUTCMilliseconds.call(undefined);              // TypeError
Date.prototype.getUTCMilliseconds.call(0);                      // TypeError
Date.prototype.getUTCMilliseconds.call("");                     // TypeError
Date.prototype.getUTCMilliseconds.call("2000");                 // TypeError
Date.prototype.getUTCMilliseconds.call({});                     // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook