Przejdź do treści

JS / Date.prototype

getUTCMonth

Jak pobrać miesiąc z podanej daty w strefie czasowej południka zerowego (UTC)?

Date.prototype.getUTCMonth()
Wartość:
Number - miesiąc (0...11) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy miesiąc z obiektu daty i czasu, przeliczony do strefy czasowej południka zerowego (UTC).

Uczulam, że wartość 1 wcale nie oznacza stycznia, lecz luty. Natomiast 11 to grudzień.

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getUTCMonth(); // 6 (lipiec)
 
new Date(NaN).getUTCMonth();                      // NaN
 
Date.prototype.getUTCMonth.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getUTCMonth.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getUTCMonth.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getUTCMonth.call("");              // TypeError
Date.prototype.getUTCMonth.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getUTCMonth.call({});              // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook