Przejdź do treści

CSS / Układ wielokolumnowy

Atrybuty mieszane {COLUMNS}

Jak za jednym razem ustalić szerokość kolumny i liczbę kolumn?

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 10, Firefox 52, Opera 11-12 i 37, Chrome 50)

selektor { columns: wartości atrybutów }
Selektorem może być dowolny element blokowy z wyjątkiem tabel [zobacz: Wstawianie stylów].

Jako "wartości atrybutów" można podać samą wartość szerokości kolumny, tylko liczbę kolumn lub obie wartości rozdzielone spacją. Ustalenie wartości auto usuwa kolumny.

Polecenie jest przydatne, jeżeli chcemy skrócić zapis. Możemy też dzięki niemu szybko usunąć podział na kolumny, poprzez wpisanie "columns: auto".

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook