Przejdź do treści

CSS / Układ wielokolumnowy

Wypełnienie kolumn {COLUMN-FILL}

Jak określić wypełnienie elementu kolumnami tekstu?

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 10, Firefox 52, Opera 11-12 i 37, Chrome 50)

selektor { column-fill: wypełnienie }
Jako "wypełnienie" należy podać:
balance
Kolumny wypełnią całą możliwą szerokość elementu (domyślnie)
auto
Kolumny wypełnią całą możliwą wysokość elementu (ma sens tylko, jeśli jednocześnie określimy wysokość elementu, który zawiera kolumny)

Przeglądarka stara się zawsze zrównoważyć kolumny tekstu w taki sposób, aby możliwie wszystkie (oprócz ostatniej) miały taką samą wysokość i nie było żadnej wolnej przestrzeni z prawej strony elementu. Oznacza to, że nawet jeśli ustalimy wysokość elementu, kolumny mogą być od niej niższe, jeśli treści nie będzie wystarczająco dużo, aby wypełnić cały element nie tylko na szerokość, ale i na wysokość.

W pewnych sytuacjach może nam jednak zależeć, aby wysokość kolumn miała dokładnie tyle, ile określimy, nawet jeśli z prawej strony niektóre kolumny miałyby być zupełnie puste. Służy to tego deklaracja: "column-fill: auto".

Przykład:

columns: 3; column-fill: balance; height: 500px;
To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie...

columns: 3; column-fill: auto; height: 500px;
To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook