Przejdź do treści

CSS / Układ wielokolumnowy

Powtórka

Sprawdź, czy pamiętasz, za co odpowiadają poniższe fragmenty kodu źródłowego CSS. W razie wątpliwości kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną grupą przykładów.

Jak ustalić szerokość kolumny tekstu?

selektor { column-width: szerokość }

Zobacz więcej...

W jaki sposób podzielić tekst na kilka kolumn?

selektor { column-count: liczba }

Zobacz więcej...

Jak za jednym razem ustalić szerokość kolumny i liczbę kolumn?

selektor { columns: wartości atrybutów }

Zobacz więcej...

W jaki sposób ustalić odstęp pomiędzy dwiema kolumnami tekstu?

selektor { column-gap: szerokość }

Zobacz więcej...

W jaki sposób dodać pionową linię rozdzielającą kolumny tekstu?

selektor { column-rule-color: kolor }
selektor { column-rule-style: styl }
selektor { column-rule-width: szerokość }
selektor { column-rule: wartości atrybutów }

Zobacz więcej...

Jak zapewnić estetyczne przełamania kolumn tekstu na stronie?

selektor { break-before: column }
selektor { break-after: column }
selektor { break-before: avoid-column }
selektor { break-after: avoid-column }
selektor { break-inside: avoid-column }

Zobacz więcej...

W jaki sposób wstawić element rozciąjący się ponad kilkoma kolumnami tekstu?

selektor { column-span: all }

Zobacz więcej...

Jak określić wypełnienie elementu kolumnami tekstu?

selektor { column-fill: wypełnienie }

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook