Przejdź do treści

CSS / Układ wielokolumnowy

Łączenie kolumn {COLUMN-SPAN}

W jaki sposób wstawić element rozciąjący się ponad kilkoma kolumnami tekstu?

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 10, Opera 11-12 i 37, Chrome 50)

selektor { column-span: all }
Selektorem może być dowolny element blokowy, bez ustawionego oblewania ani pozycjonowania absolutnego.

Aby odwołać łączenie kolumn, należy podać wartość none.

Zdarzają się sytuacje, kiedy chcemy wyskoczyć z ustalonego podziału tekstu na kolumny. Może to mieć miejsce np. w przypadku tytułów, które rozpoczynają kolejny artykuł albo nową sekcję w artykule. Mamy możliwość rozciągnięcia tytułu na szerokość wszystkich kolumn. Wcześniejsze kolumny tekstu będą się kończyć ponad tytułem, a następne zaczynać poniżej niego. Zatem nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją spotykaną czasem w gazetach, kiedy tekst w kolumnach czytamy z góry do dołu przeskakując przez tytuł lub zdjęcie umieszczone w środku.

W obecnej wersji specyfikacja CSS nie pozwala określać liczby łączonych kolumn.

Przykład:

To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie...

column-span: all; To jest element rozciągający się ponad wszystkimi kolumnami tekstu.

To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook