Przejdź do treści

CSS / Drukowanie

Blokada przełamania strony {PAGE-BREAK-INSIDE}

Jak nie dopuścić, aby na wydruku pierwsza część elementu znalazła się na jednej stronie papieru, a dalsza na drugiej?

(interpretuje: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome)

selektor { page-break-inside: wartość }
Selektorem może być znacznik wyświetlany w bloku [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wartość" należy podać:
  • avoid - unikanie przełamania
  • auto - brak ograniczeń

Polecenie page-break-inside: avoid powoduje, że strona nie zostanie przełamana wewnątrz wskazanego elementu, tzn. pozostanie on w całości na jednej stronie (chyba że będzie zbyt duży, aby się na niej zmieścić). Jest to przydatne, jeśli nie chcemy, aby np. wykaz został przedzielony pomiędzy dwie strony. W takim przypadku lepiej żeby drukarka przełamała stronę trochę wcześniej, a element zostanie przeniesiony na następną kartkę.

Polecenie nie interpretuje MSIE 7.0. W MSIE 8.0 wszystko jest w porządku, ale tylko w trybie Standards Compliance.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook