Przejdź do treści

CSS / Drukowanie

Linijki {WIDOWS, ORPHANS}

W jaki sposób poprawić estetykę wydruku, kontrolując liczbę linijek wdowich (na górze) i sierocych (na dole)?

(interpretuje: Internet Explorer 8.0, Opera, Chrome)

  1. Na górze strony:
    selektor { widows: liczba }
  2. Na dole strony:
    selektor { orphans: liczba }
Selektorem może być znacznik wyświetlany w bloku [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "liczba" należy podać minimalną ilość linijek akapitu, które muszą znaleźć się odpowiednio: na górze lub na dole strony.

Powyższe polecenia nie blokują przełamania strony ani go nie wywołują. Mogą być jednak przydatne ze względów estetycznych. Na przykład przeniesienie ostatniej linijki długiego akapitu na następną stronę, może nie wyglądać zbyt dobrze. Jeśli już przełamanie musi nastąpić wewnątrz bloku, znacznie lepiej byłoby przenieść na następną stronę więcej niż jedną linijkę. Za pomocą widows: liczba możemy określić, że na początku strony powinny wystąpić przynajmniej np. 4 linijki. Wtedy co najmniej cztery ostatnie wiersze zostaną przeniesione na następną stronę (a nie jeden, dwa lub trzy). Podobnie orphans: 4 wymusi w takim przypadku, pozostawienie przynajmniej czterech pierwszych linijek akapitu na poprzedniej stronie.

Działanie to może wydawać się podobne do przełamania strony, jednak podstawowa różnica polega na tym, że powyższe polecenia nie wymuszają przełamania strony, a jedynie określają co zrobić w przypadku, gdy taka konieczność już wystąpi wewnątrz akapitu. Jeżeli cały tekst zmieści się na jednej stronie, nie zobaczymy żadnego ich działania.

Polecenie nie interpretuje MSIE 7.0. W MSIE 8.0 wszystko jest w porządku, ale tylko w trybie Standards Compliance.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook