Przejdź do treści

CSS / Drukowanie

Media @MEDIA print

W jaki sposób dostosować stronę WWW do wydruku bez potrzeby tworzenia nowej wersji? W jaki sposób ukryć na wydruku niektóre elementy strony?

Jest oczywiste, że dokument wydrukowany na drukarce, wygląda inaczej niż na ekranie monitora (w przeglądarce internetowej). Podczas drukowania zwykle pomijane są wszystkie parametry, które dotyczą tła (trudno sobie wyobrazić wydrukowanie strony z czarnym tłem 🙂). Z uwagi na odrębność różnych mediów, wprowadzono możliwość definiowania oddzielnych własności dla różnych form prezentacji dokumentu.

Na przykład rozmiar czcionki można ustalić zarówno dla ekranu, jak i dla drukarki, lecz dokumenty na komputerze potrzebują zwykle większej czcionki niż na papierze. Podobnie doświadczenie wskazuje, że czcionki z rodziny sans-serif są czytelniejsze na ekranie, podczas gdy serif - na papierze. Z tych powodów konieczne jest określenie, że dany arkusz stylów lub jego część jest przyporządkowana do pewnego z mediów. Oznacza to, że można sprawić, aby ta sama strona, po wydrukowaniu, wyglądała zupełnie inaczej niż na ekranie monitora. Możemy np. chcieć, aby cały tekst został napisany kolorem czarnym, zmniejszyć jego wielkość, a nawet usunąć wyświetlanie obrazków czy menu nawigacyjnego (po co komu menu na papierze?) itd.

Istnieją dwie drogi do określenia niezależności arkuszy stylów, a przez to przypisania różnym mediom odmiennych cech:

 1. Wydzielenie dla wydruku części istniejącego arkusza:
  /* Domyślny arkusz dla wszystkich mediów */
  /* (tu znajdują się ogólne deklaracje) */
  /* (...) */
  
  @media print {
  	/* Arkusz dla wydruku */
  }
 2. Dołączenie specjalnie dla wydruku zewnętrznego arkusza:
  <head>
  	<link rel="stylesheet" href="domyslny.css">
  	<link rel="stylesheet" href="wydruk.css" media="print">
  </head>
 3. Dołączenie specjalnie dla wydruku wewnętrznego arkusza:
  <head>
  	<style media="print">
  	/* Arkusz dla wydruku */
  	</style>
  </head>

[zobacz także rozdział pt.: Media].

UWAGA! Kolejność wpisywania poleceń ma znaczenie, tzn. najpierw należy określić arkusz domyślny (deklaracje w istniejącym arkuszu lub dołączenie zewnętrznego), a dopiero na końcu ustalamy własności dla wydruku.

Aby zobaczyć efekt, nie musisz za każdym razem drukować całej strony. Wystarczy włączyć podgląd wydruku (menu Plik).

Przykład:

Ta strona powinna wyglądać inaczej na wydruku. Aby to sprawdzić włącz podgląd wydruku (menu Plik).

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook