Przejdź do treści

Jednostki CSS - CSS

Czas

Wartości czasów są używane przez słuchowe arkusze stylów (aural). Format wartości czasowej składa się z liczby całkowitej lub rzeczywistej oraz jednostki czasu. Wartość ujemna jest niedozwolona!

Jednostkami czasu są:

  • ms - milisekundy (1ms = 0.001s)
  • s - sekundy (1s = 1000ms)
Jeśli chcesz szybko przeliczyć wartości pomiędzy różnymi jednostkami czasu, to tutaj możesz skorzystać ze specjalnego generatora.

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs, przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook