Przejdź do treści

CSS / Jednostki

Łańcuchy znakowe

Łańcuchy znakowe (tzw. strings) mogą być pisane w podwójnym cudzysłowie ("...") lub w pojedynczym ('...'). Łańcuchy ograniczone podwójnym cudzysłowem nie mogą już zawierać wewnątrz takiego znaku - wtedy należy użyć znaku odwróconego ukośnika (backslash) przed cudzysłowem wewnątrz. Tzn. aby wpisać następujący string: "123"123" (niepoprawnie!), należy podać: "123\"123" (poprawnie). To samo dotyczy pojedynczego cudzysłowu (zamiast '123'123' należy wpisać '123\'123'). Natomiast dozwolony jest zapis: "123'123" lub '123"123'.

Niedozwolone jest bezpośrednie użycie znaku nowej linii (przez przełamanie linii klawiszem Enter). Należy zamiast tego użyć znaku \A.

Jeśli łańcuch jest bardzo długi, można go przedzielić na dwie linie, ale wtedy trzeba koniecznie postawić na końcu pierwszej linii (w miejscu przedzielenia tekstu) znak odwróconego ukośnika \ (backslash). Po znaku \ ani przed następną linią nie należy już stawiać cudzysłowu. Przykładowo wyrażenie:

"1234567890\
12345"
jest równoważne łańcuchowi:
"123456789012345"

Niestety sposób ten nie zawsze działa poprawnie!

W łańcuchach znakowych można wprowadzać znaki ASCII używając notacji: \HEX, gdzie HEX jest jednobajtową liczbą szesnastkową (maksymalnie dwie cyfry 0-F). Natomiast aby wprowadzić znak Unicode, wpisujemy \HHHH, gdzie HHHH jest dwubajtową liczbą szesnastkową (dokładnie cztery cyfry 0-F), tzn. należy obowiązkowo wpisać cztery cyfry. Na przykład:

"\A"  = "\000A" = Enter
"\22" = "\0022" = '"'
"\27" = "\0027" = "'"
Facebook