Przejdź do treści

Jednostki CSS - CSS

Kąty

Wartości kątowe są używane przez słuchowe arkusze stylów (aural). Format wartości kątowej składa się z opcjonalnego znaku liczby ("+" - domyślny lub "-"), liczby całkowitej lub rzeczywistej oraz jednostki kąta. Wartość kątowa może być ujemna.

Jednostkami kątów są:

  • deg - stopnie (1deg = 1.11111...grad = 0.01745...rad)
  • grad - gradusy (1grad = 0.9deg = 0.01571...rad)
  • rad - radiany (1rad = 57.29578...deg = 63.66198...grad)
  • turn - obroty (CSS 3)

Kąt pełny: 360deg = 400grad = 2πrad = 1turn

Wartości kątów są normalizowane przez pośrednika użytkownika (przeglądarkę internetową) do zakresu 0-360deg (np. -10deg = 350deg).

Jeśli chcesz szybko przeliczyć wartości pomiędzy różnymi jednostkami kątów, to tutaj możesz skorzystać ze specjalnego generatora.

Facebook