Przejdź do treści

CSS / Jednostki CSS

Rozdzielczość

(CSS 3)

Jednostki rozdzielności określają wielkość pojedynczej "plamki" w graficznej reprezentacji obrazu, wskazując ile takich plamek zmieści się na długości odpowiednio: 1in, 1cm lub 1px. Używane są np. do ustawiania jakości wydruku - im większa rozdzielczość, tym bardziej szczegółowy obraz.

Jednostkami rozdzielności są:

  • dpi - plamki na cal (ang. dots per inch)
  • dpcm - plamki na centymetr (ang. dots per centimeter)
  • dppx - plamki na piksel (ang. dots per pixel); 1dppx = 96dpi
Facebook