Przejdź do treści

CSS / Jednostki

Częstotliwość

Wartości częstotliwości są używane przez słuchowe arkusze stylów (aural). Format wartości częstotliwości składa się z liczby całkowitej lub rzeczywistej oraz jednostki częstotliwości. Wartość ujemna jest niedozwolona!

Jednostkami częstotliwości są:

  • Hz - herce (1Hz = 0.001kHz)
  • kHz - kiloherce (1kHz = 1000Hz)

Na przykład: dźwięk o częstotliwości 200Hz (lub 200hz) jest basowy, a o częstotliwości 6kHz (lub 6khz) - sopranowy.

Facebook