Przejdź do treści

CSS / Selektory elementów

Grupowanie selektorów

W jaki sposób za jednym razem przypisać formatowanie różnym selektorom CSS?

selektor1, selektor2, selektor3... { cecha: wartość }
gdzie wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu i zostaną opisane w dalszych rozdziałach [zobacz także: Wstawianie stylów].

Taka deklaracja stylu pozwala nadać te same wartości atrybutów kilku różnym selektorom jednocześnie (bez względu na ich położenie w hierarchii drzewa dokumentu). Oznacza to, że zamiast wpisywać kilka razy te same deklaracje, wystarczy wymienić dowolną liczbę selektorów po przecinku i jednorazowo przypisać im wszystkim ten sam styl.

Przykład:

Jeśli w arkuszu stylów strony została umieszczona następująca reguła:
b, i { color: red }
to po wpisaniu:
<b>pogrubienie</b>
<i>pochylenie</i>
otrzymamy tekst, napisany w całości czcionką koloru czerwonego:

pogrubienie pochylenie

Przykład ten działa tak samo jak:

b { color: red }
i { color: red }

jednak jak widać, dzięki użyciu znaku przecinka, oszczędzamy sobie pisania. Dodatkowo jeśli kiedyś musielibyśmy zmienić ustalony wcześniej dla tych selektorów kolor tekstu, będzie wystarczyło zrobić to tylko w jednym miejscu.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook