Przejdź do treści

CSS / Selektory pseudoklas

Co to są pseudoklasy?

Do czego przydają się pseudoklasy CSS?

Style CSS normalnie są dodawane do elementów na podstawie ich pozycji w drzewie dokumentu. Taki model nie zawsze jednak jest wystarczający. Pseudoklasy klasyfikują elementy inaczej niż po ich nazwie, atrybutach czy zawartości, tzn. w zasadzie nie są ustalane na podstawie drzewa dokumentu. Mogą być dynamiczne w tym sensie, że element "nabywa" lub "traci" pseudoklasę podczas interakcji z użytkownikiem. Przykładem jest podświetlenie elementu po wskazaniu go myszką przez użytkownika.

Wszystkie pseudoklasy można podzielić w następujący sposób:

  1. Pseudoklasy dynamiczne
  2. Pseudoklasa etykiety: :target
  3. Pseudoklasa języka: :lang()
  4. Pseudoklasy interfejsu użytkownika:
  5. Pseudoklasy strukturalne:
  6. Pseudoklasa negacji: :not()

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook