Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

Odnośnik, określa powiązania dokumentu. Występuje tylko w sekcji HEAD.

Zobacz więcej: 1, 2, 3, 4, 5

Atrybuty:
CHARSET="kodowanie"
Określa sposób kodowania znaków zasobu, wyznaczonego przez odsyłacz
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
HREF="adres"
Określa lokalizację zasobu sieciowego, do którego odnosi się odsyłacz
HREFLANG="język"
Określa język bazowy zasobu, wyznaczonego przez atrybut HREF
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
MEDIA="typ"
Wyznacza typ pojedynczego medium lub listy mediów rozdzielonych przecinkami:
 • all - dla wszystkich urządzeń
 • aural - syntezatory mowy
 • braille - urządzenia do czytania braillem
 • handheld - urządzenia ręczne (mały ekran, monochromatyczne, grafika bitmapowa, ograniczona szerokość pasma)
 • print - urządzenia drukujące nieprzezroczyście i umożliwiające podgląd wydruku
 • projection - projektor
 • screen - ekran komputera (domyślnie)
 • tty - urządzenie o ograniczonych zdolnościach wyświetlania (terminale, urządzenia przenośne itp.)
 • ty - telewizor (niska rozdzielczość, kolor, ograniczone przewijanie)
REL="typ"
Opisuje relacje pomiędzy bieżącym dokumentem a kotwicą wyszczególnioną przez atrybut HREF (rozdzielona spacjami lista typów odsyłaczy):
 • alternate - wyznacza zastępczą wersję dokumentu
 • appendix - dodatek w kolekcji dokumentów
 • bookmark - zakładka
 • chapter - rozdział w kolekcji dokumentów
 • contents - spis treści
 • copyright - prawa autorskie
 • glossary - słownik
 • help - odnosi się do dokumentu oferującego pomoc
 • index - skorowidz
 • next - odnosi się do następnego dokumentu w sekwencji
 • prev - odnosi się do poprzedniego dokumentu w sekwencji
 • section - dział w kolekcji dokumentów
 • start - odnosi się do pierwszego dokumentu w kolekcji
 • stylesheet - odnosi się do zewnętrznego arkusza stylów (CSS)
 • subsection - "poddzał" w kolekcji dokumentów
REV="typ"
Opisuje adres zwrotny podany w atrybucie HREF (analogicznie jak w przypadku atrybutu REL)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TARGET="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty; ponadto możliwe jest tutaj podanie:
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Określa typ zawartości pod adresem docelowym
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook