Przejdź do treści

JS / String.prototype

substring

Jak wyciąć z tekstu krótki fragment?

String.prototype.substring()
String.prototype.substring(start)
String.prototype.substring(start, end)
Parametry:
Number start - pozycja znaku początkowego (domyślnie: 0)
Number end - pozycja znaku po końcowym (domyślnie: długość tekstu)
Wartość:
String - wycięty tekst

Tworzy wycinek tekstu, składający się z kolejnych znaków poczynając od początkowego (na który wskazuje pozycja start) aż do końcowego (przed pozycją end).

  • Jeżeli do funkcji nie zostaną przekazane żadne argumenty, będzie zwrócony oryginalny tekst.
  • Jeżeli argument end nie zostanie podany, wycinek będzie zawierał wszystkie znaki od start do końca tekstu.
  • Jeżeli wartość argumentu będzie mniejsza od zera, przyjmowana jest pozycja 0.
  • Jeżeli wartość start jest większa niż end, argumenty są zamieniane miejscami i następuje wycięcie tekstu od pozycji end do znaku przed pozycją start.

Dwa ostatnie sposoby zachowania odróżniają tę funkcję od String.prototype.slice.

Przykład:

"abcd".substring();       // "abcd"
"abcd".substring(1);      // "bcd"
"abcd".substring(-2);     // "abcd"
"abcd".substring(1, 3);   // "bc"
"abcd".substring(3, 1);   // "bc" == "abcd".substring(1, 3)
"abcd".substring(1, -1);  // "a"  == "abcd".substring(0, 1)
 
"abcd".substring(0, 0);   // ""
"abcd".substring(1, 1);   // ""
"abcd".substring(-3, -1); // ""   == "abcd".substring(0, 0)
"abcd".substring(-1, -2); // ""   == "abcd".substring(0, 0)

★★★☆☆ 3/5 (6)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook