Przejdź do treści

JS / String.prototype

lastIndexOf

W jaki sposób znaleźć ostatnie wystąpienie podanej frazy w tekście?

String.prototype.lastIndexOf(searchString)
String.prototype.lastIndexOf(searchString, position)
Parametry:
searchString - poszukiwany tekst
Number position - początkowa pozycja poszukiwań (domyślnie: długość tekstu - 1)
Wartość:
Number - pozycja ostatniego znalezionego tekstu

Przeszukuje tekst w kierunku jego początku pod kątem występowania w nim innego podanego tekst. Jeżeli tekst nie zostanie znaleziony, funkcja zwraca liczbę -1. Możliwe jest również ograniczenie zakresu poszukiwań do pozycji nie większych niż podana (wartości ujemne są traktowane jak 0).

Przypominam, że pierwszy znak tekstu ma pozycję 0, a więc taka wartość zwrócona przez funkcję oznacza, że poszukiwany tekst został znaleziony (na samym początku).

Przykład:

"abc def abc".lastIndexOf("a");       // 8
"abc def abc".lastIndexOf("abc");     // 8
"abc def abc".lastIndexOf("abc", 1);  // 0
"abc def abc".lastIndexOf("abc", -8); // 0 == "abc def abc".lastIndexOf("abc", 0)
"abc def abc".lastIndexOf("abc", 30); // 8 == "abc def abc".lastIndexOf("abc", 11)
"abc def abc".lastIndexOf("ghi");     // -1
"abc def abc".lastIndexOf("ABC");     // -1

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook