Przejdź do treści

JS / String.prototype

charAt

Jak pobrać określony znak tekstu?

String.prototype.charAt()
String.prototype.charAt(pos)
Parametry:
Number pos - pozycja w tekście (liczba naturalna licząc od 0)
Wartość:
String - znak o podanej pozycji

Zwraca znak o podanej pozycji w tekście. Pierwszy znak ma pozycję 0. Jeżeli podano pozycję poza ograniczonym zakresem (mniejszą od zera albo większą lub równą długości tekstu), zwracany jest pusty tekst.

Przykład:

"abc".charAt();          // "a"
"abc".charAt(0);         // "a"
"abc".charAt(" +0.9 ");  // "a"
"abc".charAt(null);      // "a"
"abc".charAt(undefined); // "a"
"abc".charAt(NaN);       // "a"
"abc".charAt("test");    // "a"
"abc".charAt(false);     // "a"
"abc".charAt(true);      // "b"
 
"abc".charAt(-1);        // ""
"abc".charAt(3);         // ""
"abc".charAt(Infinity);  // ""
"".charAt(0);            // ""

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook