Przejdź do treści

JS / String.prototype

indexOf

W jaki sposób wyszukać określoną frazę w tekście?

String.prototype.indexOf(searchString)
String.prototype.indexOf(searchString, position)
Parametry:
searchString - poszukiwany tekst
Number position - początkowa pozycja poszukiwań (domyślnie: 0)
Wartość:
Number - pozycja pierwszego znalezionego tekstu

Przeszukuje tekst w kierunku jego końca pod kątem występowania w nim innego podanego tekst. Jeżeli tekst nie zostanie znaleziony, funkcja zwraca liczbę -1. Możliwe jest również ograniczenie zakresu poszukiwań do pozycji nie mniejszych niż podana (wartości ujemne są traktowane jak 0).

Przypominam, że pierwszy znak tekstu ma pozycję 0, a więc taka wartość zwrócona przez funkcję oznacza, że poszukiwany tekst został znaleziony (na samym początku).

Przykład:

"abc def abc".indexOf("a");       // 0
"abc def abc".indexOf("abc");     // 0
"abc def abc".indexOf("abc", 1);  // 8
"abc def abc".indexOf("abc", -8); // 0  == "abc def abc".indexOf("abc", 0)
"abc def abc".indexOf("abc", 30); // -1 == "abc def abc".indexOf("abc", 11)
"abc def abc".indexOf("ghi");     // -1
"abc def abc".indexOf("ABC");     // -1

★★★☆☆ 3/5 (7)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook