Przejdź do treści

String.prototype - JS

valueOf

Jak zamienić obiekt tekstowy na prostą wartość tekstową?

String.prototype.valueOf()
Wartość:
prosta wartość tekstowa
Wyjątki:
TypeError - obiekt nie jest tekstem

Przekształca obiekt tekstowy na prostą wartość tekstową (już nie obiekt). Działa identycznie jak funkcja String.prototype.toString.

Przykład String.prototype.valueOf

new String("test").valueOf();             // "test"
String.prototype.valueOf.call("test");    // "test"
 
String.prototype.valueOf.call(null);      // TypeError
String.prototype.valueOf.call(undefined); // TypeError
String.prototype.valueOf.call({});        // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook