Przejdź do treści

JS / String.prototype

concat

Jak połączyć dwa teksty w jeden?

String.prototype.concat()
String.prototype.concat(string1)
String.prototype.concat(string1, string2...)
Parametry:
String string1, String string2... - lista kolejnych wartości tekstowych
Wartość:
String - połączona wartość tekstowa

Łączy kilka wartości - niekoniecznie tekstowych - w jeden tekst. Zatem działa identycznie jak operator +, w przypadku gdy przynajmniej jeden z jego argumentów jest tekstem.

Przykład:

"abc".concat();             // "abc"
"abc".concat("def", "ghi"); // "abcdefghi"
"test ".concat(null);       // "test null"
"test ".concat(false);      // "test false"
"test ".concat(undefined);  // "test undefined"
"test ".concat(+1.2);       // "test 1.2"
"test ".concat(NaN);        // "test NaN"
"test ".concat(Infinity);   // "test Infinity"

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook