Przejdź do treści

JS / Math

exp

Jak obliczyć wartość funkcji eksponencjalnej?

Math.exp(x)
Parametry:
Number x - dowolna liczba
Wartość:
Number - wartość funkcji eksponencjalnej

Oblicza wartość funkcji eksponencjalnej, tzn.: Math.Ex.

Math.exp(x) == Math.pow(Math.E, x)

Przykład:

Math.exp(-Infinity); // 1
Math.exp(-1);        // 0.3678794411714424
Math.exp(-0.5);      // 0.6065306597126334
Math.exp(0);         // 1
Math.exp(0.5);       // 1.6487212707001282
Math.exp(1);         // 2.718281828459045
Math.exp(Infinity);  // Infinity
 
Math.exp(NaN);       // NaN

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook