Przejdź do treści

Error - JS

W tym rozdziale dowiesz się...

W jaki sposób obsługiwać błędy w języku JavaScript?

 • JS
  Error

  Jak utworzyć obiekt błędu (wyjątek)?

 • JS
  new Error

  Jak utworzyć nową instancję obiektu błędu (wyjątek)? Jak obsłużyć w programie swój własny rodzaj błędu?

 • JS
  EvalError

  Jaki wyjątek może zostać rzucony w przypadku błędu wykonania kodu?

 • JS
  RangeError

  Jaki wyjątek jest rzucany, jeżeli liczba przekracza dozwolony zakres?

 • JS
  ReferenceError

  Jaki wyjątek jest rzucany przy niewłaściwym odwołaniu do wartości?

 • JS
  SyntaxError

  Jaki wyjątek jest rzucany w przypadku błędu składni kodu?

 • JS
  TypeError

  Jaki wyjątek jest rzucany, gdy typ wartości jest niezgodny z oczekiwanym?

 • JS
  URIError

  Jaki wyjątek jest rzucany przy błędzie obsługi adresu URI/URL?

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs, przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook