Przejdź do treści

JS / Error

TypeError

Jaki wyjątek jest rzucany, gdy typ wartości jest niezgodny z oczekiwanym?

TypeError()
new TypeError()
TypeError(message)
new TypeError(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
TypeError - nowa instancja obiektu błędu

Ta klasa dziedziczy po Error. Wskazuje, że typ wartości jest niezgodny z oczekiwanym.

Błąd TypeError może zostać rzucony w postaci wyjątku z funkcji:
Object.getPrototypeOf, Object.getOwnPropertyDescriptor, Object.getOwnPropertyNames, Object.create, Object.defineProperty, Object.defineProperties, Object.seal, Object.freeze, Object.preventExtensions, Object.isSealed, Object.isFrozen, Object.isExtensible, Object.keys,
Object.prototype.toLocaleString,
Function.prototype.toString, Function.prototype.apply, Function.prototype.call, Function.prototype.bind,
Array.prototype.toLocaleString, Array.prototype.every, Array.prototype.some, Array.prototype.forEach, Array.prototype.map, Array.prototype.filter, Array.prototype.reduce,
String.prototype.toString, String.prototype.valueOf,
Boolean.prototype.toString,
Number, new Number,
Number.prototype.toString, Number.prototype.valueOf,
Date.prototype.toString, Date.prototype.toDateString, Date.prototype.toTimeString, Date.prototype.toLocaleString, Date.prototype.toLocaleDateString, Date.prototype.toLocaleTimeString, Date.prototype.valueOf, Date.prototype.getTime, Date.prototype.getFullYear, Date.prototype.getUTCFullYear, Date.prototype.getMonth, Date.prototype.getUTCMonth, Date.prototype.getDate, Date.prototype.getUTCDate, Date.prototype.getDay, Date.prototype.getUTCDay, Date.prototype.getHours, Date.prototype.getUTCHours, Date.prototype.getMinutes, Date.prototype.getUTCMinutes, Date.prototype.getSeconds, Date.prototype.getUTCSeconds, Date.prototype.getMilliseconds, Date.prototype.getUTCMilliseconds, Date.prototype.getTimezoneOffset, Date.prototype.setTime, Date.prototype.setMilliseconds, Date.prototype.setUTCMilliseconds, Date.prototype.setSeconds, Date.prototype.setUTCSeconds, Date.prototype.setMinutes, Date.prototype.setUTCMinutes, Date.prototype.setHours, Date.prototype.setUTCHours, Date.prototype.setDate, Date.prototype.setUTCDate, Date.prototype.setMonth, Date.prototype.setUTCMonth, Date.prototype.setFullYear, Date.prototype.setUTCFullYear, Date.prototype.toUTCString, Date.prototype.toISOString, Date.prototype.toJSON,
new RegExp, RegExp,
JSON.stringify.

TypeError.prototype.name

TypeError.prototype.name
Wartość:
String - "TypeError"

Przykład:

TypeError.prototype.name;     // "TypeError"
TypeError("test").toString(); // "TypeError: test"
new TypeError("test") + "";   // "TypeError: test"

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook