Przejdź do treści

JS / Error

SyntaxError

Jaki wyjątek jest rzucany w przypadku błędu składni kodu?

SyntaxError()
new SyntaxError()
SyntaxError(message)
new SyntaxError(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
SyntaxError - nowa instancja obiektu błędu

Ta klasa dziedziczy po Error. Wskazuje, że wystąpił błąd parsowania kodu.

Błąd SyntaxError może zostać rzucony w postaci wyjątku z funkcji: eval, new Function, RegExp, new RegExp, JSON.parse.

SyntaxError.prototype.name

SyntaxError.prototype.name
Wartość:
String - "SyntaxError"

Przykład:

SyntaxError.prototype.name;     // "SyntaxError"
SyntaxError("test").toString(); // "SyntaxError: test"
new SyntaxError("test") + "";   // "SyntaxError: test"

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook