Przejdź do treści

JS / Error

ReferenceError

Jaki wyjątek jest rzucany przy niewłaściwym odwołaniu do wartości?

ReferenceError()
new ReferenceError()
ReferenceError(message)
new ReferenceError(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
ReferenceError - nowa instancja obiektu błędu

Ta klasa dziedziczy po Error. Wskazuje, że nastąpiło niewłaściwe odwołanie do wartości.

ReferenceError.prototype.name

ReferenceError.prototype.name
Wartość:
String - "ReferenceError"

Przykład:

ReferenceError.prototype.name;     // "ReferenceError"
ReferenceError("test").toString(); // "ReferenceError: test"
new ReferenceError("test") + "";   // "ReferenceError: test"

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook