Przejdź do treści

JS / Error

URIError

Jaki wyjątek jest rzucany przy błędzie obsługi adresu URI/URL?

URIError()
new URIError()
URIError(message)
new URIError(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
URIError - nowa instancja obiektu błędu

Ta klasa dziedziczy po Error. Wskazuje, że funkcja obsługi adresu URI została użyta niezgodnie z jej definicją.

Błąd URIError może zostać rzucony w postaci wyjątku z funkcji: decodeURI, decodeURIComponent, encodeURI, encodeURIComponent.

URIError.prototype.name

URIError.prototype.name
Wartość:
String - "URIError"

Przykład:

URIError.prototype.name;     // "URIError"
URIError("test").toString(); // "URIError: test"
new URIError("test") + "";   // "URIError: test"

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook