Przejdź do treści

Nowe okno - Skrypty

Jedno okno

Jak otworzyć dodatkowe okienko przy wchodzeniu na stronę (pop-up lub pop-under)? Jak otworzyć okno pod spodem strony (pop-under)? Jak otworzyć okno o zmienionych rozmiarach? Jak otworzyć okno bez pasków menu, narzędzi czy statusu?

Jedno okno

 1. Po załadowaniu strony:
  <body onload="window.open('adres', 'nazwa').focus()>...</body>
 2. Przed załadowaniem strony:
  <head>
  <script>
  window.open('adres', 'nazwa').focus();
  </script>
  </head>
 3. Po kliknięciu odsyłacza:
  <a target="nazwa" href="adres" onclick="window.open('adres', 'nazwa').focus(); return false">opis</a>
adres
Lokalizacja dowolnej podstrony serwisu lub adres internetowy. Jeśli nie chcemy wczytywać do nowego okna żadnego dokumentu, można tutaj wpisać: 'about:blank'.
nazwa
Nazwa nowego okna, która może być później wykorzystywana do wczytywania nowych stron do tego okna, bez konieczności otwierania następnych. Można otworzyć nowe okno, a później wczytywać do niego dokumenty, za pomocą odsyłaczy umieszczonych na głównej stronie. Jeśli nie mamy zamiaru wczytywać do otwartego okna żadnych stron, można nie podawać nazwy. Nazwa powinna spełniać takie same wymagania jak w przypadku znacznika <iframe>...</iframe>!

UWAGA!
Pierwsze dwa warianty są obecnie blokowane przez prawie wszystkie przeglądarki, z uwagi na dużą uciążliwość dla internautów. Oznacza to, że mogą w ogóle nie zadziałać, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę!

Pop-under

Polecenie to pozwala automatycznie otworzyć nowe okno i określić jego wygląd (patrz dalej). W pierwszym wariancie okno zostanie otwarte dopiero po wczytaniu i wyświetleniu całej strony, w drugim - jeszcze zanim zostanie załadowana treść dokumentu, a w trzecim - po kliknięciu odpowiedniego odsyłacza, czyli specjalnie wyróżnionego tekstu.

Wszystkie powyższe warianty otwierają okna typu pop-up tzn., że pokazują się one na wierzchu, zasłaniając sobą stronę główną. Jest to bardzo uciążliwe, ponieważ zmusza użytkownika do natychmiastowego zamknięcia lub zminimalizowania takiego okna, jeśli chce zobaczyć właściwą stronę. Jest jednak inny, mniej uciążliwy typ okien nazywany pop-under. Różni się on jedynie tym, że otwiera się pod spodem i nie drażni tak internautów. Użytkownik i tak zobaczy treść pop-undera, kiedy będzie wychodził z naszej strony, zamykając główne okno przeglądarki. Skuteczność tej metody może być równie wysoka, ponieważ po dłuższym czasie spędzonym na stronie, internauta może już nie pamiętać, czy okno ukryte pod spodem otworzył wcześniej on sam czy raczej otworzyło się samo.

Aby otworzyć okno pop-under, wystarczy dla wszystkich powyższych wariantów (choć trzeci raczej mija się z celem) nieznacznie zmodyfikować wyróżniony fragment kodu: na końcu zamiast focus() wpisujemy blur()

window.open('adres', 'nazwa').blur()

W niektórych systemach operacyjnych i przy pewnych ustawieniach w niektórych przeglądarkach, okna pop-under mogą działać identycznie jak pop-up.

Przykład

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę, na której nastąpi automatyczne otwarcie nowego okna typu pop-up.

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę, na której nastąpi automatyczne otwarcie nowego okna typu pop-under.

Kliknij tutaj, aby otworzyć nowe okno przy użyciu odsyłacza.

Kilka okien

Jak otworzyć kilka okien pojedynczym kliknięciem myszki?

Możliwe jest otwarcie jednocześnie kilku nowych okien. Należy wtedy oddzielić średnikami (";") kolejne polecenia window.open('adres', 'nazwa'):

<body onload="window.open('adres1', 'nazwa1'); window.open('adres2', 'nazwa2')">...</body>

Trzeba wtedy jednak pamiętać, aby nazwy okien w kolejnych poleceniach były inne (albo ich wcale nie podawać). Wpisanie takich samych nazw, spowoduje otwarcie tylko jednego okna i załadowanie do niego strony ostatniej w kolejności podawania.

Radzę nie przesadzać z otwieraniem nowych okien poprzez dwa pierwsze warianty (szczególnie typu pop-up), ponieważ użytkownik może wtedy odnieść wrażenie utraty kontroli i na zawsze zniechęci się do serwisu! Większość internautów BARDZO tego nie lubi i natychmiast opuszcza taką stronę!

Dlatego dobrze się zastanów, czy otwieranie nowych okien na pewno jest Ci absolutnie niezbędne i czy nie przyniesie czasem więcej strat niż korzyści. Zresztą przez nadużywanie podobnych skryptów, przeglądarki zaczęły na stałe blokować otwieranie "wyskakujących okienek", które zwykle były używane w celach reklamowych.

Generator okien

Możliwe jest określenie wyglądu nowego okna (rozmiarów, położenia, pokazanie/ukrycie pasków menu, narzędzi, statusu itp.), poprzez podanie w poleceniu dodatkowych parametrów. Zamiast opisu zamieszam poniżej generator. Otrzymany w nim kod, należy wpisać w miejsce wyróżnionego tekstu, np. jako wartość atrybutu onload="..." (pierwszy sposób).

Adres:
Nazwa:
Szerokość:
Wysokość:
Odległość od lewej krawędzi ekranu:
Odległość od górnej krawędzi ekranu:
  
Wygenerowany kod:

UWAGA! Jeśli chcesz otworzyć zwykłe okno po kliknięciu odsyłacza (trzeci wariant), czyli bez określania parametrów wyglądu, lepiej to zrobić w następujący sposób:

<a target="_blank" href="adres">opis</a>

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook