Przejdź do treści

Odsyłacze - HTML

Do podstrony <a href>

W jaki sposób przenieść użytkownika do jednej z podstron serwisu?

(w obrębie tego samego serwisu)

Do podstrony <a href>

Tak jak każda książka składa się z rozdziałów, tak samo serwisy internetowe składają się zwykle z podstron. Każda podstrona jest osobnym plikiem HTML i zawiera treść, która dość znacznie różni się tematycznie od pozostałych. Taka organizacja ułatwia użytkownikowi nawigację oraz zapobiega niepotrzebnemu wczytywaniu całego serwisu od razu (co trwałoby prawdopodobnie bardzo długo).

<a href="względna ścieżka dostępu">opis</a>
gdzie jako "względna ścieżka dostępu" należy podać lokalizację na dysku, gdzie znajduje się podstrona, do której chcemy się przenieść.
W miejsce wyrazu "opis" wpisujemy krótki tekst, który pojawi się na ekranie i po kliknięciu którego nastąpi uruchomienie odsyłacza (ścieżka dostępu pojawia się jedynie na pasku statusu przeglądarki).

Praktycznie każdy serwis internetowy składa się z pewnej ilości podstron, zapisanych w osobnych plikach HTML. Aby umożliwić w nich nawigację, wstawia się właśnie takie polecenia, odnoszące się do wszystkich podstron serwisu. Jest to pomocne przy tworzeniu spisu treści, chociaż hiperłącza mogą znajdować się również w zwykłym tekście, odsyłając użytkownika do miejsca, gdzie dany temat jest szerzej opisany. Odsyłacz taki może odnosić się do innej podstrony, ale tylko w obrębie tego samego dysku (ten sam serwis internetowy).

Ponieważ sposób przełamywania wierszy w przeglądarce nie zależy od sposobu wpisania tekstu w edytorze, czasami może się zdarzyć, że pojedynczy odsyłacz zostanie przedzielony na dwie kolejne linijki. Może się to wydawać nieestetyczne. Aby tego uniknąć, należy w opisie odsyłacza zastąpić wszystkie spacje znakami &nbsp; [zobacz: Znaki specjalne]. Nie dotyczy to jednak tekstu, w którym znajdują się: "%" (procent) lub "-" (myślnik).

UWAGA!
Bardzo ważne: w nazwach plików lepiej nie używać:
  • wielkich liter
  • znaków, np.: \ / : * ? " < > |
  • spacji (jeśli musisz, w zamian używaj podkreślnika "_")
  • polskich liter (ą, ć, ę, ł, ń... itd.)

Jeśli nie zastosujesz się do tych zaleceń, może się okazać, że po wprowadzeniu strony do Internetu, pliki takie nie wczytają się (nawet jeśli na Twoim komputerze wszystko jest w porządku)!

Za pomocą tego typu odsyłacza można się odnosić do dowolnego pliku znajdującego się na koncie FTP razem ze stroną. Dzięki temu można zbudować dział download, tzn. odsyłacze do pobierania plików.

Przykład <a href>

To jest odsyłacz do strony głównej kursu HTML: Strona główna

Dymek narzędziowy <a href title>

Dobrym pomysłem może się również okazać, zastosowanie atrybutu title="...". Powoduje on, że po wskazaniu odsyłacza myszką, wyświetli się tekst pomocniczy w "dymku" narzędziowym. Można tam podać np. szerszy opis strony, do której ma nastąpić przeniesienie, np. po wpisaniu:

<a href="../index.html" title="Do strony głównej">Strona&nbsp;główna</a>

Otrzymamy (wskaż odsyłacz myszką, aby zobaczyć opis):

Strona główna

Nowe okno <a href target="_blank">

Jeśli chcesz, aby po kliknięciu odsyłacza otworzyło się nowe okno, wpisz następujący kod (dotyczy to również pozostałych typów odsyłaczy przedstawionych na tej stronie):

<a target="_blank" href="adres">opis</a>

kliknij tutaj

[Aby określić wygląd nowego okna (rozmiar, położenie, pokazanie/ukrycie pasków menu, narzędzi, statusu itd.), zobacz: Otwarcie nowego okna].

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook