Przejdź do treści

CSS / Tekst

Cień {TEXT-SHADOW}

Jak można by było dodać cień pod tekstem?

(interpretuje: Internet Explorer 10.0, Firefox 3.5, Opera 9.5, Chrome, Konqueror)

selektor { text-shadow: poziom pion rozmycie kolor,... }
Wartości "poziom pion rozmycie kolor" określają własności cienia (wartości "rozmycie" oraz "kolor" nie są wymagane):
  • poziom - przesunięcie cienia w prawo (ujemne wartości przesuwają w lewo)
  • pion - przesunięcie cienia w dół (ujemne wartości przesuwają w górę)
  • rozmycie - promień efektu rozmycia (opcjonalnie)
  • kolor - kolor bazowy efektu (opcjonalnie - jeśli go nie podamy, przyjmie kolor taki, jak sam element)
Wartości "poziom", "pion" oraz "rozmycie" należy podać, używając jednostek długości.

Możliwe jest podanie więcej niż jednego efektu - wtedy kolejne efekty należy rozdzielić przecinkami. Zostaną one zastosowane w kolejności podawania.

Aby zupełnie usunąć ustalony wcześniej cień, należy podać text-shadow: none [Zobacz także: Wstawianie stylów]

Powyższe polecenie pozwala wprowadzić efekt cienia pod tekstem. Możliwe jest również podanie serii efektów, rozdzielonych przecinkami, które będą się nawzajem nakładały.

UWAGA! Polecenie wchodzi w skład CSS 2.0, ale nie CSS 2.1.

Przykład:

text-shadow: 0.2em 0.2em

text-shadow: 3px 3px 5px red

text-shadow: 3px 3px red, yellow -3px 3px 2px, 3px -3px

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook