Przejdź do treści

CSS / Tekst

Białe znaki {WHITE-SPACE}

W jaki sposób zablokować zawijanie tekstu? Co zrobić, aby klawisze Enter i Tab były widoczne na ekranie?

selektor { white-space: sposób }
Selektorem może być każdy znacznik wyświetlany w bloku [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "sposób" należy podać:
  • normal - zamiana kilku sąsiadujących ze sobą spacji na jedną; wiersze są przełamywane automatycznie na końcu szerokości strony (domyślnie)
  • pre - umożliwia wyświetlenie wielu spacji obok siebie; wiersze są przełamywane po napotkaniu znaku nowej linii - klawisz Enter (tekst preformatowany)
  • nowrap - tryb identyczny jak "normal" z tym, że nie pozwala na przełamanie wiersza (przejście do następnej linii), aż do napotkania znacznika <br>
  • pre-wrap - (CSS 2.1) pozwala wyświetlić kilka sąsiadujących spacji; wiersze są przełamywane po napotkaniu znaku nowej linii - klawisz Enter - oraz automatycznie na końcu szerokości strony (Opera 7.5, Firefox 3, Chrome, Konqueror)
  • pre-line - (CSS 2.1) jak wyżej z tym, że sąsiadujące spacje są zamieniane na jedną

Polecenie pozwala sterować wyświetlaniem spacji na ekranie. Domyślnie nie jest możliwe postawienie obok siebie kilku spacji, ponieważ zostaną one automatycznie zamienione na jedną. Nie można również postawić spacji na początku wiersza. Dzięki użyciu komendy white-space: pre, możemy pozbyć się tych niedogodności. Polecenie działa podobnie jak znacznik <pre>...</pre>, lecz tekst jest napisany zwykłą czcionką.

Ponadto deklaracja white-space: nowrap uniemożliwia przeglądarce przełamanie wiersza i przejście do następnej linii. Stosuje się je, gdy koniecznie zależy nam, aby podany tekst, był wpisany w jednej linijce. Jeśli nie zmieści się on na ekranie, pojawi się suwak do przewijania zawartości strony. Wiersz taki możemy przełamać tylko poprzez zastosowanie znacznika <br>.

UWAGA! Żadne z tych poleceń nie jest interpretowane przez MSIE 5. Natomiast MSIE 6 obsługuje nowrap, a w trybie zgodności ze standardami także pre. W MSIE 8.0 wszystko jest w porządku, ale tylko w trybie Standards Compliance.

Przykład:

Przykład

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook