Przejdź do treści

CSS / Tekst

Odstęp między literami {LETTER-SPACING}

Jak rozstrzelić lub ścieśnić tekst poprzez zwiększenie odległości między literami?

selektor { letter-spacing: odstęp }
Selektorem może być dowolny znacznik, w którym można wpisywać tekst, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "odstęp" należy podać konkretną wielkość odstępu między poszczególnymi literami używając jednostek długości. Wpisanie "normal" przywróci wartość domyślną.

Polecenie to pozwala ustalić odstęp pomiędzy wszystkimi poszczególnymi literami w wyrazach bloku. Dzięki temu cały tekst w linijce może być bardziej ścieśniony lub rozciągnięty.

Przykład:

To jest akapit, w którym odstępy między literami wynoszą 3mm

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook