Przejdź do treści

CSS / Tekst

Odstęp między wyrazami {WORD-SPACING}

Jak rozstrzelić lub ścieśnić tekst poprzez zwiększenie odległości między sąsiednimi wyrazami?

selektor { word-spacing: odstęp }
Selektorem może być dowolny znacznik, w którym można wpisywać tekst, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "odstęp" należy podać konkretną wielkość odstępu między poszczególnymi wyrazami używając jednostek długości. Wpisanie "normal" przywróci wartość domyślną.

Polecenie to pozwala ustalić odstęp pomiędzy wszystkimi poszczególnymi wyrazami w bloku. Dzięki temu wyrazy w linijkach mogą być bardziej ścieśnione lub rozciągnięte.

UWAGA! Polecenie nie jest interpretowane przez MSIE 5, natomiast w MSIE 6 wszystko jest w porządku.

Przykład:

To jest akapit, w którym odstępy między wyrazami wynoszą 1cm

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook