Przejdź do treści

Tekst - CSS

Wysokość linii tekstu {line-height}

Jak zmienić odległość między linijkami tekstu (wysokość linii), tak aby stał się bardziej czytelny lub skondensowany?

selektor { line-height: wysokość }
Selektorem może być dowolny znacznik, w którym można wpisywać tekst, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wysokość" należy podać konkretną wielkość odstępu między liniami bazowymi wierszy używając jednostek długości. Wpisanie "normal" przywróci wartość domyślną.

Polecenie to pozwala ustalić odstęp pomiędzy liniami bazowymi wszystkich wierszy w bloku - tzw. interlinia. Dzięki temu linijki mogą być bardziej ścieśnione lub rozciągnięte.

Przykład {line-height}

To jest akapit, w którego wysokość linii wynosi 1cm... To jest akapit, w którego wysokość linii wynosi 1cm... To jest akapit, w którego wysokość linii wynosi 1cm... To jest akapit, w którego wysokość linii wynosi 1cm... To jest akapit, w którego wysokość linii wynosi 1cm...

Pytania i odpowiedzi

Co to jest "line-height"?

line-height to właściwość CSS, która określa odstęp między liniami tekstu wewnątrz danego elementu. Może być wyrażona jako wartość liczbową, jednostkę (np. piksele) lub jako współczynnik wielkości czcionki. Kontroluje ona wysokość wirtualnego prostokąta obejmującego pojedynczą linię tekstu, a nie tylko samą wysokość czcionki.

Jak zmienić interlinię w CSS?

Aby zmienić interlinię w CSS, użyj właściwości line-height i ustaw wartość zgodnie z potrzebami. Przykładowo: <p style="line-height: 1.5>...</p> dla odstępu 1.5 razy większego niż wysokość czcionki. Możesz również użyć jednostek (np. piksele) lub procentów.

Jaki powinien być odstęp między wierszami?

Odpowiedni odstęp między wierszami zależy od wielkości czcionki, stylu tekstu i preferencji projektowych. Zazwyczaj wartość odstępu mieści się w zakresie od 1.2 do 1.6, gdzie 1 oznacza normalną interlinię. Wartość większa niż 1.6 może ułatwić czytanie, a mniejsza niż 1.2 zwiększyć zagęszczenie tekstu.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook