Przejdź do treści

CSS / Tekst

Wysokość linii tekstu {line-height}

Jak zmienić odległość między linijkami tekstu (wysokość linii), tak aby stał się bardziej czytelny lub skondensowany?

selektor { line-height: wysokość }
Selektorem może być dowolny znacznik, w którym można wpisywać tekst, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wysokość" należy podać konkretną wielkość odstępu między liniami bazowymi wierszy używając jednostek długości. Wpisanie "normal" przywróci wartość domyślną.

Polecenie to pozwala ustalić odstęp pomiędzy liniami bazowymi wszystkich wierszy w bloku - tzw. interlinia. Dzięki temu linijki mogą być bardziej ścieśnione lub rozciągnięte.

Przykład {line-height}

To jest akapit, w którego wysokość linii wynosi 1cm... To jest akapit, w którego wysokość linii wynosi 1cm... To jest akapit, w którego wysokość linii wynosi 1cm... To jest akapit, w którego wysokość linii wynosi 1cm... To jest akapit, w którego wysokość linii wynosi 1cm...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook