Przejdź do treści

CSS / Wstawianie stylów

Rozciąganie stylu <SPAN style>

W jaki sposób objąć stylem kilka elementów tekstowych?

<span style="cecha: wartość; cecha2: wartość2...">...</span>
Jako "cecha" należy wpisać o jakie konkretnie atrybuty formatowania nam chodzi (opisane w kolejnych rozdziałach).
Natomiast jako wyraz "wartość" wpisujemy dokładną wartość atrybutu.

Znacznik <span>...</span> pozwala na objęcie pewnego większego fragmentu dokumentu. Pojedynczym znacznikiem <span>...</span> możemy objąć kilka różnych elementów, które są wyświetlane w linii (sam element SPAN tak właśnie jest wyświetlany), np. wytłuszczenie tekstu oraz kursywę. Element ten tak dobrze nadaje się do osadzania stylów, ponieważ sam w sobie nie ma określonego żadnego formatowania, które mogłoby kolidować z efektem, jaki chcemy uzyskać.

Zwróć uwagę, że jednemu selektorowi możemy nadać kilka atrybutów (cech). Są one wtedy rozdzielone średnikami.

Przykład:

Po wpisaniu w edytorze:
<span style="color: red">
	<b>To jest pogrubienie (element wyświetlany w linii) w ramach SPAN</b>,
	a to jest zwykły tekst - również wewnątrz span.
</span>
Otrzymamy:

To jest pogrubienie (element wyświetlany w linii) w ramach SPAN, a to jest zwykły tekst - również wewnątrz SPAN.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook