Przejdź do treści

CSS / Wstawianie stylów

Styl lokalny <... style>

W jaki sposób bezpośrednio przypisać styl do dowolnego znacznika?

<element style="cecha: wartość; cecha2: wartość2...">...</element>
Elementem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p (akapit), h1 (tytuł), td (komórka tabeli) i inne. To właśnie elementom znajdującym się pomiędzy tymi znacznikami, nadajemy atrybuty formatowania.

Jako "cecha" czy inaczej własność bądź właściwość (ang. "property") należy wpisać o jakie konkretnie atrybuty formatowania nam chodzi (np. kolor tekstu - color). Opis wszystkich cech znajdziesz w następnych rozdziałach. Tutaj zajmiemy się tylko sposobami wstawiania stylów na stronach.

Jako wyraz "wartość" (w deklaracji stylu) wpisujemy dokładną wartość atrybutu (np. dla koloru tekstu będzie to: red, blue czy też #31F4A5 itd.). Wartość zależy ściśle od cechy, po której stoi w deklaracji. Nie można przecież jako kolor tekstu podać np. left (bez sensu). Opis wszystkich wartości, jakie mogą występować przy konkretnych cechach, znajdziesz w dalszych rozdziałach kursu.

Styl lokalny pozwala na nadanie formatowania konkretnemu pojedynczemu elementowi strony. Dlatego właśnie styl tego rodzaju nazywa się także styl inline (ang. "w linii"), ponieważ jest wstawiany w tej samej linii, w której znajduje się element formatowany. O tym który to będzie element, decyduje słowo kluczowe "element" (widoczny powyżej, w deklaracji stylu).

Zwróć uwagę, że jednemu elementowi możemy nadać kilka atrybutów (cech). Są one wtedy rozdzielone średnikami.

Przykład:

Po wpisaniu w edytorze:
<p style="color: red">To jest jakiś tekst</p>
Otrzymamy:

To jest jakiś tekst

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook