Przejdź do treści

CSS / Wstawianie stylów

Wydzielone bloki <DIV style>

W jaki sposób objąć stylem grupę elementów blokowych?

<div style="cecha: wartość; cecha2: wartość2...">...</div>
Jako "cecha" należy wpisać o jakie konkretnie atrybuty formatowania nam chodzi (opisane w kolejnych rozdziałach).
Natomiast jako wyraz "wartość" wpisujemy dokładną wartość atrybutu.

Fragment dokumentu wydzielony za pomocą bloku <div>...</div> możemy swobodnie formatować. Element ten tak dobrze nadaje się do osadzania stylów, ponieważ sam w sobie nie ma określonego żadnego formatowania, które mogłoby kolidować z efektem, jaki chcemy uzyskać. Metoda ta jest bardzo podobna do SPAN, lecz obejmuje zwykle większe fragmenty dokumentu (może zawierać w sobie różne znaczniki jak również inne bloki). Dodatkowo DIV domyślnie jest wyświetlany:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
w bloku
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

natomiast SPAN:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXw liniiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Generalnie element blokowy (DIV) może zawierać wewnątrz siebie zwykły tekst, jak również inne elementy blokowe. Został on pomyślany do tworzenia obszerniejszych struktur. Natomiast elementy wyświetlanie w linii (SPAN) nie mogą zawierać elementów blokowych, ale mogą inne elementy wyświetlane w linii oraz zwykły tekst. Wewnątrz DIV można oczywiście wpisać również SPAN [Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Wyświetlanie].

Zwróć uwagę, że jednemu selektorowi możemy nadać kilka atrybutów (cech). Są one wtedy rozdzielone średnikami.

Przykład:

Po wpisaniu w edytorze:
<div style="background-color: yellow">
	<span style="color: red">
		<b>To jest pogrubienie w ramach DIV oraz SPAN i dlatego jest czerwone na żółtym tle</b>,
		a to jest zwykły tekst - również wewnątrz DIV i SPAN.
	</span>
	To jest zwykły tekst, ale tylko wewnątrz DIV - dlatego nie jest czerwony, ale ma żółte tło.
	<p>A to jest akapit (element blokowy) w ramach DIV.</p>
</div>
Otrzymamy:
To jest pogrubienie w ramach DIV oraz SPAN i dlatego jest czerwone na żółtym tle, a to jest zwykły tekst - również wewnątrz DIV i SPAN. To jest zwykły tekst, ale tylko wewnątrz DIV - dlatego nie jest czerwony, ale ma żółte tło.

A to jest akapit (element blokowy) w ramach DIV.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook