Przejdź do treści

CSS / Rozmiary

Blok obejmujący

Jak wyznaczyć element, względem którego obliczana jest pozycja i rozmiary elementów?

Pozycja i rozmiar pudełka elementu są czasami obliczane względem pewnego prostokąta zwanego blokiem obejmującym (ang. "containing block"):

  1. Blok obejmujący w którym znajduje się element podstawowy (ang. "root") jest wyznaczany przez przeglądarkę (np. okno). Ten blok nazywany jest początkowym blokiem obejmującym.
  2. Dla innych elementów, które mają ustalone pozycjonowanie relatywne lub statyczne blok obejmujący jest tworzony przez najbliższy blok, komórkę tabeli lub inline-block będący przodkiem dla danego elementu.
  3. Jeśli element jest pozycjonowany w sposób ustalony, blok obejmujący wyznacza okno przeglądarki.
  4. Jeśli element jest pozycjonowany absolutnie, blok obejmujący jest wyznaczony przez najbliższego przodka z pozycjonowaniem absolutnym, relatywnym lub ustalonym w następujący sposób:
    • Jeśli przodek jest wyświetlany jako inline-block i kierunek tekstu (direction) jest określony jako ltr (od lewej do prawej) góra i lewa strona bloku obejmującego jest górną i lewą krawędzią zawartości pierwszego pudełka utworzonego przez przodka, natomiast dół i prawa krawędź jest dolną i prawą krawędzią zawartości ostatniego pudełka przodka.
    • W przypadku kierunku tekstu rtl (od prawej do lewej) wszystko jest odwrotnie.
  5. W przeciwnym razie obejmujący blok jest tworzony przez krawędzie marginesu wewnętrznego (padding) przodka.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook