Przejdź do treści

Tekst - HTML

Wyróżnienie <em, strong>

Jak wyróżnić tekst na ekranie (emfaza)?

wyświetlanie: w linii

  1. Emfaza (szczególny nacisk)
    <em>...</em>
  2. Wysoka ważność (powaga lub pilność)
    <strong>...</strong>

Pozwala wyróżnić dowolny tekst (tzw. emfaza), aby podkreślić jego znaczenie. Pierwsze polecenie zwykle wyświetla tekst napisany kursywą, natomiast drugie - pogrubiony. Różnią się one jednak od zwykłego wytłuszczenia i kursywy tym, że dodatkowo niosą ze sobą pewne informacje co do ważności tekstu. W sytuacjach kiedy szczególnie zależy nam na zwróceniu uwagi czytelnika na jakieś informacje, a nie jedynie na określonym sformatowaniu czcionki, powinniśmy użyć właśnie przedstawionych powyżej znaczników.

Przykład <em, strong>

<em>To jest tekst wyróżniony</em>

<strong>To jest tekst o wysokiej ważności</strong>

Pytania i odpowiedzi

Jak wyróżnić tekst w HTML?

Aby położyć szczególny nacisk na jakiś tekst, najlepiej umieścić go wewnątrz znacznika <em>...</em>. Natomiast jeśli zależy nam, aby nadać my wysoką ważność, powagę lub pilność, należy objąć go znacznikiem <strong>...</strong>.

Czym się różni STRONG od B?

Element STRONG nadaje tekstowi znaczenie w postaci wysokiej ważności, a dodatkowo zwykle wyświetla go w sposób pogrubiony. Natomiast element B również wizualnie wytłuszcza tekst, ale jedynie w celach czysto użytkowych nie nadając mu przy tym żadnego dodatkowego znaczenia - w ten sposób oznacza się często np. krótkie wprowadzenie na początku artykułu.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook