Przejdź do treści

Obramowanie - CSS

Kolor obrysu {outline-color}

W jaki sposób ustawić kolor obrysu dowolnego elementu?

selektor { outline-color: kolor }
Selektorem może być dowolny znacznik, np.: p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "kolor" należy wpisać definicję koloru. Wpisanie invert ustali kolor będący odwróceniem barw koloru tła.

UWAGA! Należy jednocześnie podać styl obrysu.

Polecenie nie jest interpretowane przez MSIE 7.0. W MSIE 8.0 wszystko jest w porządku, ale tylko w trybie Standards Compliance.

Przy tworzeniu obrysu możesz również skorzystać ze specjalnego generatora zamieszczonego tutaj.

Przykład {outline-color}

outline-color: blue

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook