Przejdź do treści

CSS / Obramowanie

Kolor obramowania {BORDER-...-COLOR}

Jak ustawić kolor obramowania dowolnego elementu?

 1. Kolor górnego obramowania:
  selektor { border-top-color: kolor }
 2. Kolor dolnego obramowania:
  selektor { border-bottom-color: kolor }
 3. Kolor lewego obramowania:
  selektor { border-left-color: kolor }
 4. Kolor prawego obramowania:
  selektor { border-right-color: kolor }
We wszystkich przypadkach jako "kolor" należy podać definicję koloru.

[Zobacz także: Wstawianie stylów]

UWAGA! W Internet Explorerze 6 polecenie działa poprawnie, tylko jeśli określony został jednocześnie styl obramowania.

Przykład:

border-top-color: red; border-top-style: solid

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook