Przejdź do treści

CSS / Obramowanie

Atrybuty mieszane koloru obramowania {border-color}

Jak ustawić kolor obramowania dla wszystkich krawędzi jednocześnie?

selektor { border-color: wartości atrybutów }
Jako "wartości atrybutów" należy wpisać kolejne wartości koloru (rozddzielone spacjami), analogicznie jak w przypadku koloru pojedynczego obramowania.

[Zobacz także: Wstawianie stylów]

Polecenie pozwala ustalić kilka wartości kolorów obramowania jednocześnie. Możliwe jest przy tym podanie:

  • jednej wartości - dla wszystkich krawędzi naraz
  • dwóch wartości - osobno dla krawędzi poziomych i pionowych
  • trzech wartości - pierwsza określa górną krawędź, druga - jednocześnie obie pionowe, a ostatnia - dolną
  • czterech wartości - osobno dla kolejnych krawędzi (górna prawa dolna lewa)

UWAGA! W Internet Explorerze 6 polecenie działa poprawnie, tylko jeśli określony został jednocześnie styl obramowania.

Przykład {border-color}

border-color: red; border-style: solid

border-color: red blue; border-style: solid

border-color: red blue green; border-style: solid

border-color: red blue green #eb3; border-style: solid

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook