Przejdź do treści

CSS / Rozmiary

Wysokość {height}

W jaki sposób najprościej ustawić wysokość elementu?

selektor { height: wysokość }
Selektorem może być dowolny znacznik wyświetlany w bloku lub element zastępowany [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wysokość" należy podać wartość wysokości, jaką ma mieć dany element (używając jednostek długości).

Polecenie nie odnosi się do elementów inline!

Polecenie to pozwala ustalić dokładną wysokość różnych elementów (np. akapitu, wykazu, poziomej linii, tabeli, obrazka itd.).

Przykład {height}

To jest akapit o wysokości 5cm (height: 5cm).

To jest wykaz o wysokości 20em (height: 20em):

  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
To jest tabela o wysokości 100px (height: 100px)

Poniżej widać obrazek o wysokości 40px (height: 40px):

height: 40px

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook