Przejdź do treści

Rozmiary - CSS

Wysokość {height}

W jaki sposób najprościej ustawić wysokość elementu?

selektor { height: wysokość }
Selektorem może być dowolny znacznik wyświetlany w bloku lub element zastępowany [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wysokość" należy podać wartość wysokości, jaką ma mieć dany element (używając jednostek długości).

Polecenie nie odnosi się do elementów inline!

Polecenie to pozwala ustalić dokładną wysokość różnych elementów (np. akapitu, wykazu, poziomej linii, tabeli, obrazka itd.).

Przykład {height}

To jest akapit o wysokości 5cm (height: 5cm).

To jest wykaz o wysokości 20em (height: 20em):

  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
To jest tabela o wysokości 100px (height: 100px)

Poniżej widać obrazek o wysokości 40px (height: 40px):

height: 40px

Pytania i odpowiedzi

Jak ustawić wysokość w CSS?

W CSS, wysokość elementu można ustawić za pomocą właściwości height, gdzie przypisujemy jej wartość, np. "height: 100px". Można również używać innych jednostek, takich jak procenty lub em.

Jak rozciągnąć DIV na całą wysokość?

Aby rozciągnąć <div> na całą dostępną wysokość, można użyć właściwości CSS "height: 100%" na <html> i <body>, a także upewnić się, że żadne z tych elementów nie ma ustawionej marginesów ani paddingu, które mogą wpłynąć na wysokość. Na przykład: <html style="height: 100%"> <body style="height: 100%; margin: 0"> <div style="height: 100%">Ten DIV zajmie całą dostępną wysokość.</div> </body> </html>.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook