Przejdź do treści

Array.prototype - JS

pop

Jak usunąć ostatni element z tablicy?

Array.prototype.pop()
Wartość:
ostatni element tablicy

Usuwa ostatni element z tablicy i zwraca go. Jeżeli tablica nie zawiera żadnych elementów, funkcja zwraca wartość undefined. Jednak wartości niezdefiniowane mogą być normalnie przechowywane w tablicy, dlatego nie musi to od razu oznaczać, że tablica w każdym takim przypadku jest na pewno pusta.

Przykład Array.prototype.pop

var items = [1, 2];
items.pop(); // 2
items;       // [1]
items.pop(); // 1
items;       // []
items.pop(); // undefined

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook