Przejdź do treści

JS / Array.prototype

lastIndexOf

Jak przeszukać tablicę od końca, tak by sprawdzić, czy znajduje się w niej określony element?

(interpretuje: Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome)

Array.prototype.lastIndexOf(searchElement)
Array.prototype.lastIndexOf(searchElement, fromIndex)
Parametry:
searchElement - poszukiwany element
Number fromIndex - początkowy indeks poszukiwań (domyślnie: -1)
Wartość:
Number - indeks ostatniego znalezionego elementu

Przeszukuje tablicę w kierunku jej początku pod kątem występowania w niej podanego elementu. Jeżeli element nie zostanie znaleziony, funkcja zwraca liczbę -1. Możliwe jest również ograniczenie zakresu poszukiwań do elementów o indeksie nie większym niż podany. Jeżeli argument fromIndex jest mniejszy od zera, odliczane jest tyle elementów od końca tablicy i dalej następuje jej przeszukanie w kierunku początku.

Przypominam, że pierwszy element tablicy ma indeks 0, a więc taka wartość zwrócona przez funkcję oznacza, że poszukiwany element został znaleziony (na samym początku tablicy).

Przykład:

var items = [1, 2, 3, 1];
items.lastIndexOf(1);      // 3
items.lastIndexOf(1, -2);  // 0 == items.lastIndexOf(1, 2)
items.lastIndexOf(1, 2);   // 0
items.lastIndexOf(1, 10);  // 3
items.lastIndexOf(1, -10); // -1
items.lastIndexOf(0);      // -1

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook