Przejdź do treści

JS / Array.prototype

reduceRight

Jak wstecznie zredukować tablicę do pojedynczej prostej wartości?

(interpretuje: Internet Explorer 9, Firefox, Opera 10.50, Chrome)

Array.prototype.reduceRight(callbackfn)
Array.prototype.reduceRight(callbackfn, initialValue)

Działa analogicznie jak funkcja Array.prototype.reduce, ale przechodzi elementy tablicy w kierunku jej początku, a nie końca.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook